Osobni automobil i oporezivanje PDV-om

Prijevoznim sredstvom smatra se sredstvo namijenjeno za prijevoz osoba ili dobara, a isto može biti kopneno motorno vozilo (motor obujma iznad 48cm3 ili snage iznad 7,2kW), plovilo (duže od 7,5 m) te zrakoplov (težine veće od 1.550 kg pri polijetanju).  

Oporezivanje novog osobnog automobila  

Osobni automobil se smatra novim ako je ili isporučen unutar 6 mjeseci od datuma prve uporabe (prve registracije) ili ako nije prešao više od 6.000 km. Da bi osobni automobil bio nov mora biti ispunjen jedan od dva naprijed navedena uvjeta. Ukoliko se novi osobni automobil nabavlja iz druge države članice Europske unije (EU) isti se oporezuje u državi članici kupca tj. u Republici Hrvatskoj (RH), bez obzira da li je kupac pravna ili fizička osoba. Isporuka novog osobnog automobila oslobođena je plaćanja PDV-a u državi članici iz koje se isporučuje, a stjecanje istog uvijek je oporezivo PDV-om u državi članici u kojoj se registrira i koristi tj. u RH kao državi odredišta. Obveznik PDV-a koji stječe novi osobni automobil iskazuje u PDV obrascu i obvezu za PDV i pravo na pretporez od 50% odnosno 100% ako će isti služiti za daljnju prodaju, iznajmljivanje, obuku vozača itd. Kupac koji nije obveznik PDV-a (npr. građanin) plaća PDV u roku 10 dana od dana stjecanja novog prijevoznog sredstva.   

Oporezivanje rabljenog osobnog automobila

Osobni automobil se smatra rabljenim ako nije novi. Znači, osobni automobil je rabljen ako je od datuma prve uporabe istoga prošlo više od 6 mjeseci ili je isti prešao više od 6.000 km. Oporezivanje PDV-om rabljenih osobnih automobila ovisi o tome da li je isporučitelj porezni obveznik čija je isporuka izvršena prema redovnom ili prema posebnom postupku oporezivanja te tko je kupac rabljenog prijevoznog sredstva.

Ukoliko obveznik PDV-a iz RH kao kupac nabavlja rabljeni osobni automobil od obveznika PDV-a iz druge države članice EU, stjecanje rabljenog osobnog automobila oporezivo je PDV-om u RH, a oslobođeno je od PDV-a u drugoj državi članici EU, a to znači da se u PDV prijavi treba iskazati i obveza za PDV i pravo na pretporez od 50% ili 100% ovisno o konkretnoj namjeni nabavljenog rabljenog osobnog automobila.

Ukoliko obveznik PDV-a u RH kao kupac nabavlja rabljeni osobni automobil iz druge države članice EU od poreznog obveznika koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže pri isporuci istog, na tu nabavu obveznik PDV-a u RH neće obračunati niti platiti PDV, a zbog toga što je PDV obračunat u državi članici otpreme. Jednako tako PDV se ne obračunava i ne plaća i u slučaju nabave rabljenog osobnog automobila iz druge države članice ako je isporučitelj fizička osoba, mali porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik koji pri nabavi prijevoznog sredstva kojeg isporučuju u RH nisu imali pravo na odbitak pretporeza u svojoj državi članici. Obveznik PDV-a u RH kao kupac platit će po rješenju Carinske uprave poseban porez na motorna vozila.

Ako je kupac rabljenog osobnog automobila fizička osoba iz RH, PDV se tada obračunava i plaća u državi članici EU iz koje je izvršena isporuka istog. Obračun i uplata PDV-a obavlja se ili po redovnom postupku oporezivanja ili po posebnom postupku oporezivanja marže, ovisno o izboru isporučitelja rabljenog prijevoznog sredstva sukladno odredbama propisa njegove države.

Ako je kupac rabljenog osobnog automobila porezni obveznik iz druge države članice EU, a isporuku istog mu obavi preprodavatelj iz RH koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže, PDV se plaća kroz posebni postupak oporezivanja marže u državi članici isporučitelja tj. u RH. Za prodaju takvog rabljenog osobnog automobila porezni obveznik iz RH koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže na izdanom računu mora navesti napomenu ''posebni postupak oporezivanja marže – rabljena dobra''.

Ako je kupac rabljenog osobnog automobila porezni obveznik iz druge države članice EU, a isto mu se isporučuje po redovnom postupku oporezivanja od strane obveznika PDV-a u RH, ta isporuka će biti oslobođena plaćanja PDV-a u državi iz koje se otprema rabljeno prijevozno sredstvo tj. u RH, a obračunava se i plaća PDV na stjecanje u državi članici stjecanja iz koje je kupac.

Ako je kupac rabljenog osobnog automobila fizička osoba iz druge države članice EU, a prodavatelj istog je obveznik PDV-a u RH ili preprodavatelj koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže u RH, PDV se obračunava i plaća u RH tj. u državi članici EU iz koje je izvršena isporuka rabljenog osobnog automobila. Prodavatelj obračunava i uplaćuje PDV ili po redovnom postupku oporezivanja ili po posebnom postupku oporezivanja marže.

Oporezivanje posebnim porezom novih i rabljenih osobnih automobila

Pravilo je da fizička i pravna osoba treba platiti i poseban porez na motorna vozila kada stječe novi ili rabljeni osobni automobil iz druge države članice EU.

Obveza obračunavanja i uplata posebnog poreza nastaje kad:

  • kupac (fizička ili pravna osoba iz RH) koji nije trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima unese ili uveze motorno vozilo na područje RH,
  • trgovac odnosno trgovac rabljenim motornim vozilima isto unese ili uveze za vlastite potrebe.

Kada se plati posebni porez tada Carinski ured na rješenju stavlja naznaku da je posebni porez plaćen. Kupac (stjecatelj) rabljenog osobnog automobila s rješenjem i potvrdom o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila može pristupiti postupku prve registracije vozila u RH. Znači, bez dokaza o plaćenom posebnom porezu ne može se u stanici za tehnički pregled vozila (nadležno tijelo) obaviti registracija motornog vozila.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag