U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/21 objavljen je članak "Oporezivanje isporuka na daljinu - e-trgovina". Autorice članka su: Renata Kalčić, Ines Tomić Dukši, Štefica Oštrec Čunčić.

Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 138/20) provedeno je daljnje usklađivanje i implementiranje odredbi Direktiva Vijeća  u vezi s isporukom usluga i prodajom dobara na daljinu, koje stupaju na snagu 1. srpnja 2021. i trebale bi dovesti do pojednostavnjenja određenih pravila u vezi s obavljanjem usluga i prodajom dobara na daljinu. Od 1. srpnja 2021. primjena MOSS-a proširuje se na sve usluge koje se obavljaju osobama koje nisu porezni obveznici i na prodaju dobara na daljinu, te MOSS postaje OSS. Kako se porezni obveznici koji obavljaju usluge koje nisu telekomunikacijske, usluge RTV emitiranja te elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici ne bi morali registrirati za potrebe PDV-a u svakoj državi članici u kojoj su te usluge oporezive PDV-om, omogućeno im je ispunjavanje obveze PDV-a prema svim državama članicama EU-a u jednoj državi članici podnošenjem prijave PDV-a putem elektroničkog sustava OSS. Isto je omogućeno i poreznim obveznicima koji prodaju dobra na daljinu unutar EU-a, koja se od 1. srpnja 2021. oporezuju prema načelu odredišta. Nadalje, od 1. srpnja 2021. ukida se oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu pošiljki male vrijednosti (do 160,00 kn) te je za dobra u pošiljkama vrijednosti do 1.135,00 kn omogućeno da isporučitelj naplati PDV od kupca kao dio prodajne cijene, a dobra budu oslobođena plaćanja PDV-a pri uvozu uz ispunjenje određenih uvjeta.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag