Odricanje od tražbine – porezne obveze

U praksi se događaju situacije da se fizička osoba želi odreći svoje tražbine za određeni novčani primitak u korist neke druge osobe, bilo fizičke bilo pravne.  To, dakako, može učiniti, međutim, ako se radi o tražbini koja ima obilježja dohotka, odnosno oporezivog primitka, tada i nadalje postoji obveza plaćanja poreza na dohodak te se osoba  u korist druge osobe može odreći samo neto iznosa primitka.

Naime, prema Zakonu o porezu na dohodak, kada se porezni obveznik odrekne tražbine za naknadu iz koje se predujam poreza plaća po odbitku (naknade po osnovi rada, djelatnosti, usluga i drugog), u korist neke druge osobe (fizičke ili pravne), smatra se da je primitak ostvaren u trenutku kada je donio odluku o odricanju, pa isplatitelji primitka imaju obvezu, ovisno o izvorima toga primitka, obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak na način propisan ovim Zakonom.

Dakle, i u slučaju odricanja od primjerice dijela plaće ili naknade po osnovi drugog dohotka (ugovora o djelu, autorske naknade, naknade za članstvo u nadzornom odboru i sl.) u korist neke druge osobe, isplatitelj je u obvezi u tom trenutku obračunati i uplatiti porez, kao i doprinose, i to na isti način kao da se primitak i isplaćuje istoj toj osobi. I na obrascu JOPPD, također, izvješćuje se s podacima osobe koja je prvotno i stekla pravo na određeni primitak.

Ako se porezni obveznik odrekne tražbine u korist neke druge osobe, iznos neto primitka se može isplatiti na račun te druge osobe.

Odnosno, u slučaju odricanja od tražbine u korist neke druge osobe, razlika je samo u tome što se neto iznos primitka uplaćuje na račun te druge osobe.

Posljednjim izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak mogućnost isplate na račun druge osobe sada je izravno i regulirana. Odnosno, prema novom st. 8. čl. 92. tog Pravilnika, u slučaju da se porezni obveznik u skladu s čl. 11. st. 13. Zakona odrekne tražbine u korist neke druge osobe (fizičke ili pravne) tada se primitak može isplatiti na račun te druge osobe.​

O navedenoj problematici očitovala se i Porezna uprava svojim mišljenjem(Kl.: 410-01/19-01/2425, Ur.br.: 513-07-21-01-21-4, od 15.1.2021.) na upit o postupanju u slučaju da se porezni obveznik (autor) odrekne svoje tražbine u korist neke druge osobe. Iz tog mišljenja izdvajamo zaključni dio: Slijedom navedenog, isplatitelj može u skladu s navedenim odredbama propisa o porezu na dohodak primitke kojih se porezni obveznik odrekao isplatiti na račun druge osobe, odnosno osobe u korist koje se porezni obveznik odrekao tražbine. Napominjemo, da je u tom slučaju isplatitelj obvezan obračunati, obustaviti i uplatiti porez na dohodak, prirez porezu na dohodak i doprinose za obvezna osiguranja u korist stvarnog primatelja naknade odnosno u konkretnom slučaju u korist poreznog obveznika - autora te u skladu s navedenim podnijeti Poreznoj upravi propisano izvješće (Obrazac JOPPD).“

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag