U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/21 objavljen je članak "Obveza utvrđivanja poreza na kuće za odmor za 2021. godinu". Autorica članka je mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović.

Sustav utvrđivanja i naplate lokalnih poreza, kao izvora financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uređen je Zakonom o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16 i 101/17). Obveza plaćanja poreza na kuće za odmor donošenjem poreznog rješenja za 2021. godinu propisana je za pravne i fizičke osobe koji su vlasnici kuća za odmor, koje se koriste povremeno ili sezonski. Porez na kuće za odmor je vlastiti izvor prihoda gradskih ili općinskih proračuna na čijem se području nalazi kuća za odmor. Porezno rješenje o obvezi plaćanja poreza na kuće za odmor može donijeti upravno tijelo jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili nadležna ispostava Porezne uprave, ako je općina ili grad svojom odlukom prenijela na Poreznu upravu poslove utvrđivanja te naplatu navedenog poreza. Ovisno o mjestu, starosti, stanju infrastrukture te drugim okolnostima bitnim za korištenje kuće za odmor, porez na kuće za odmor može se plaćati od 5 kn do 15 kn /m2 korisne površine, pri čemu stvarnu visinu poreza na kuće za odmor propisuje svojom odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Međutim, ako se dio kuće za odmor koristi za iznajmljivanje gostima, porezni obveznik može biti obveznikom plaćanja dviju vrsta poreza po dvije različite osnove, i to poreza na kuće za odmor radi povremenog korištenja nekretnine te poreza na dohodak ostvarenog od imovine po osnovi iznajmljivanja koji se utvrđuje u paušalnoj svoti.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag