U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/21 objavljen je članak "Obveza plaćanja prireza s aspekta rezidentnosti poreznog obveznika". Autori članka su Dalibor Legac, Željko Martinović i Gordana Lončar.

Budući je sve veći broj nerezidenata koji rade u RH vrlo često se postavlja pitanje obveze plaćanja poreza na dohodak te prireza porezu za te osobe. Kako bi se odgovorilo na to pitanje, potrebno je prethodno pojasniti tko je obveznik plaćanja poreza na dohodak (budući da je osnova za obračun prireza porezu na dohodak utvrđeni iznos poreza na dohodak), pitanje porezne rezidentnosti poreznog obveznika te opseg porezne obveze rezidenta odnosno nerezidenta . Uz navedeno, važno je radi utvrđivanja pojma porezne rezidentnosti pojasniti što se za porezne svrhe smatra prebivalištem odnosno uobičajenim boravištem. Za utvrđivanje rezidentnosti poreznog obveznika, kao i prava oporezivanja određene vrste dohotka u prekograničnim situacijama, potrebno je i pravilno tumačiti i primijeniti odredbe primjenjivih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Stoga u članku autori ukazuju na osnovne uvjete koji moraju biti ispunjeni da bi se poreznom obvezniku – nerezidentu uz porez na dohodak obračunao i prirez porezu, obrazlažući navedeno na praktičnim primjerima.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag