U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/21 objavljen je članak "Obračun naknade OKFŠ-a za 2020. godinu". Autor članka je mr. sc. Vlado Đurašin.

Sukladno Zakonu o šumama, za 2020. obveznici naknade za općekorisne funkcije šuma su pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit te fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak, a u RH obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod ili primitak veći od 3.000.000,00 kn, u visini 0,0265% od ukupnog prihoda ili ukupnih primitaka, tromjesečno i u roku osam dana od  konačnog obračuna.  U ime Ministarstva poljoprivrede, poslove obračuna i naplate naknade za korištenje OKFŠ-a obavljati će Financijska agencija.

Donošenjem izmjena Zakona o šumama, smanjuje se broj obveznika plaćanja naknade za OKFŠ (povećan je ukupni godišnji prihod/primitak na 7,5 mil. kn) kao i stopa, i to na 0,024%.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma OKFŠ izmjena Zakona o šumama

 

Natrag