Obračun doprinosa za drugu djelatnost

Druga djelatnost je samostalna djelatnost (npr. obrt, slobodno zanimanje, poljoprivreda i šumarstvo, ostale djelatnosti) koju nositelj djelatnosti obavlja istodobno uz osiguranje po osnovi radnog odnosa ili po bilo kojoj od osnova obveznih osiguranja. Obračun doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti ovisi o činjenici da li osoba utvrđuje dohodak odnosno dobit temeljem poslovnih knjiga ili se taj dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu. Iznos prema kojemu se obračunavaju iznosi doprinosa za određenu godinu po osnovi obavljanja druge djelatnosti je godišnja osnovica.  

Utvrđivanje dohotka/dobiti od druge djelatnosti

Osoba koja obavlja drugu djelatnost, a dohodak ili dobit utvrđuje temeljem poslovnih knjiga, sama je obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa. Godišnja osnovica za obračun doprinosa je ostvareni dohodak odnosno dobit u poreznom razdoblju (prije umanjenja dohotka odnosno dobiti za preneseni gubitak i ostala umanjenja i uvećanja). Ako je razdoblje obavljanja druge djelatnosti kraće od ukupnog razdoblja obavljanja djelatnosti u toj godini, iznos godišnje osnovice razmjeran je broju mjeseci u kojima je obveznik doprinosa obavljao drugu djelatnost u odnosu na broj mjeseci obavljanja djelatnosti u toj godini. Godišnja osnovica može iznositi najviše do 68.187,60 kn (8.742,00 x 0,65 x 12) za 2020., a do 71.611,80 kn (9.181,00 x 0,65 x 12) za 2021. godinu. Prema godišnjoj osnovici obračunavaju se doprinosi na osnovicu, i to: ◾ MO I. stup po stopi od 10% ili 7,5% ako je osiguranik MO I. i II. stupa  MO II. stup po stopi od 2,5% te  doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 7,5%.

Iznos godišnje osnovice i obveze doprinosa prema istoj utvrđuju se nakon isteka godine za koju se obveza odnosi. Godišnja obveza doprinosa dospijeva na naplatu s danom podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak odnosno s danom podnošenja godišnje prijave poreza na dobit.

Utvrđivanje paušalnog dohotka od druge djelatnosti

Paušalni dohodak je godišnja osnovica za obračun doprinosa za obveznika koji od druge djelatnosti porez na dohodak plaća prema paušalnom dohotku. Za djelatnost obrta i/ili poljoprivrede kao druge djelatnosti godišnja osnovica je paušalni dohodak, i to:  12.750,00 kn za obveznika koji je ostvario ukupni godišnji primitak do 85.000,00 kn  17.250,00 kn za obveznika koji je ostvario ukupni godišnji primitak iznad 85.000,00 kn do 115.000,00 kn  22.425,00 kn za obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 115.000,00 kn do 149.500,00 kn  34.500,00 kn za obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 149.500,00 kn do 230.000,00 kn  45.000,00 kn za obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 230.000,00 kn do 300.000,00 kn.

Ako je razdoblje obavljanja druge djelatnosti kraće od ukupnog razdoblja obavljanja djelatnosti u toj godini, iznos godišnje osnovice razmjeran je broju mjeseci u kojima je obveznik doprinosa obavljao drugu djelatnost u odnosu na broj mjeseci obavljanja djelatnosti u toj godini. U broj mjeseci obavljanja druge djelatnosti ne uzima se razdoblje u kojem je obveznik privremeno obustavio obavljanje druge djelatnosti sukladno propisu o obrtu.

Godišnja obveza doprinosa dospijeva na naplatu u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja obvezniku. Porezna uprava evidentira godišnju obvezu doprinosa utvrđenih svojim rješenjem na poreznom broju obveznika s danom dospijeća za uplatu. Navedeno rješenje Porezna uprave donosi za kalendarsku godinu (obračunsko razdoblje) za koju postoji obveza doprinosa, a tako utvrđena obveza doprinosa je konačna obveza. Prema paušalnom dohotku (godišnjoj osnovici) obračunavaju se doprinosi na osnovicu, i to:  MO I. stup po stopi od 10% ili 7,5% ako je osiguranik MO I. i II. stupa  MO II. stup po stopi od 2,5% te  doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 7,5%.

Drugu djelatnost obavlja umirovljenik

Umirovljenik koji obavlja drugu djelatnost i prema toj djelatnosti plaća paušalni porez na dohodak, nije obveznik doprinosa prema iznosu paušalnog dohotka ostvarenog od obavljanja druge djelatnosti, uz uvjet da je u skladu sa Zakonom o mirovinskom osiguranju zadržao status umirovljenika i tijekom razdoblja u kojem obavlja tu drugu djelatnost. Znači, ne utvrđuje se obveza doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti umirovljenika temeljem dokaza da ta osoba koja obavlja tu djelatnost ima uređen status u obveznom mirovinskom osiguranju. Umirovljenikom se ne smatra korisnik obiteljske mirovine u svojstvu djeteta.       

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag