U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/21 objavljen je članak "Novosti koje donosi Zagreb Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u". Autorice članka su Renata Kalčić, Ines Tomić Dukši i Štefica Oštrec Čunčić.

Jedan od poreznih propisa koji se već nekoliko godina zaredom mijenja je Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13 - 138/20). Razlozi za njegove promjene dijelom proizlaze zbog usklađivanja s Direktivama na području PDV-a, a dijelom zbog izmjena potrebnih radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih Programom Vlade RH, pri čemu se Zakonom o PDV-u uglavnom propisuju odredbe kojima se rasterećuje gospodarstvo. Kako bi se navedeno provelo bile su potrebne aktualne izmjene i dopune Zakona o PDV-u  (Nar. nov., br. 138/20), a koji stupaju na snagu u tri koraka, odnosno 1. siječnja 2021., 1. srpnja 2021. i 1. srpnja 2022. Promjene koje stupaju na snagu 1. siječnja 2021. uglavnom proizlaze iz Programa Vlade RH i odnose se na proširenje mogućnosti primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu i povećanje praga za postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama, te na usklađenje s Direktivom Vijeća (EU) 2020/1756 od 20. studenoga 2020. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu identifikacije poreznih obveznika u Sjevernoj Irskoj.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi:

PDV PDV pri uvozu prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama (15.000.000 00 kn) identifikacija poreznih obveznika u Sjevernoj Irskoj PDV identifikacijski brojevi s prefiksom Posebni postupak oporezivanja za usluge koje obavljaju porezni obveznici bez sjedišta unutar Europske unije Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu unutar Europske unije za isporuke dobara unutar države članice koje obavljaju elektronička sučelja koja omogućuju te isporuke i za usluge koje isporučuju porezni obveznici sa sjedištem unutar Europske unije bez sjedišta u državi članici potrošnje Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja Posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz prag od 10.000 00 EUR-a telekomunikacijske usluge usluge radijskog i televizijskog emitiranja elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici u drugim državama članicama prodaja dobara na daljinu

Natrag