U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/21 objavljen je članak "Nova Uredba o uredskom poslovanju". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Novom Uredbom o uredskom poslovanju (Nar. nov., br. 75/21; u nastavku: Uredba) uređena su  pravila i mjere za obavljanje poslova državne uprave na novi način. Posebnost Uredbe je što uvodi obvezni informacijski sustav u uredsko poslovanje i transformira ga u digitalni način komunikacije svih obveznika primjene. Rok za punu primjenu novo propisanog načina uredskog poslovanja je 1.1.2023., a do tada mnoge su obveze pred obveznicima primjene kako bi se u cijelosti provela digitalna transformacija uredskog poslovanja u Republici Hrvatskoj.

Pored pravila i mjere uredskog poslovanja, Uredba propisuje i standarde postupanja u obavljanju poslova državne uprave i provedbi zakona kojim se uređuje opći upravni postupak i drugih poslova iz djelokruga javnopravnog tijela (u nastavku: JT).

Uredsko poslovanje je skup pravila i mjera u postupanju s pismenima od  primanja, izdavanja,  evidencije, dostave u rad, obrade,  otpremanja, čuvanja, izlučivanje do predaje nadležnom arhivu ili drugom nadležnom tijelu.

Uredba je dokument koji propisuje postupanja s dokumentima unutar državne uprave, a obveznici primjene Uredbe su sva JT i to:

  • tijela državne uprave,
  • druga državna tijela,
  • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i
  • pravne osobe s javnim ovlastima.

Najbitnija novost i suština  Uredbe je uvođenje informacijskog sustava uredskog poslovanja. Pored informacijskog sustava Uredba uvodi nekoliko velikih novosti u uredsko poslovanje, a jedna od njih je čl. 3. Uredbe prema kojem JT međusobno te s fizičkim i pravnim osobama službeno dopisivanje obavljaju primarno elektroničkim putem.

Ovom odredbom Uredbe započinje digitalna transformacija javne uprave, a time i jednostavnija, brža i transparentnija komunikacija između državne uprave i fizičkih i pravnih osoba.

Detaljnije o svim novostima koje je Uredba donijela i novom načinu komunikacije svih javnopravnih tijela pročitajte u našem tiskanom izdanju.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag