Neoporezive potpore za slučaj smrti

Propisima o  porezu na dohodak propisani su neoporezivi iznosi potpora za slučaj smrti članova uže obitelji radnika te u slučaju smrti samog radnika.

lji radnika te u slučaju smrti samog radnika.

Potpora radniku za smrt člana uže obitelji

Za slučaj smrti nekog od člana uže obitelji navedenim Pravilnikom propisana je mogućnost neoporezive isplate potpore radnicima  i to u iznosu do 3.000,00 kn. Pritom, Pravilnikom su izričito navedene osobe koje se  za taj slučaj smatraju članovima uže obitelji, te se neoporezivi iznos potpore može isplatiti samo za smrt sljedećih osoba:

  • bračnog druga,
  • roditelja,
  • roditelja bračnog druga,
  • djece,
  • drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji,
  • posvojene i udomljene djece i djece na skrbi, te
  • punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom po posebnom zakonu.

Iz navedenog proizlazi da se neoporezivi iznos potpore ne može isplatiti primjerice za slučaj smrti brata ili sestre. Nadalje, neoporezivi iznos potpore do 3.000,00 kn nije propisan kao godišnji neoporezivi iznos nego se odnosi na svaki pojedinačni slučaj smrti. Također, odnosi se i na svakog radnika neovisno o tome što više članova uže obitelji mogu biti zaposlenici kod istog poslodavca.

O isplati te neoporezive potpore izvješćuje se na obrascu JOPPD s oznakom 20, a isti se dostavlja u Poreznu upravu do 15. idućeg mjeseca od mjeseca isplate, pri čemu se kao razdoblje navodi mjesec isplate.

Ako se potpora isplaćuje radniku u iznosu iznad 3.000,00 kn, razlika se smatra plaćom i podliježe svim davanjima kao i redovna plaća, te se i JOPPD podnosi na dan isplate/sljedeći radni dan.

Potpora u slučaju smrti radnika

Za slučaj smrti samog radnika, propisan je neoporezivi iznos potpore do 7.500,00 kn. Takva potpora isplaćuje se u pravilu nekom od članova obitelji preminulog radnika, te se i primitak odnosi na osobu kojoj je potpora isplaćena. Stoga se i na obrascu JOPPD navode podaci za osobu kojoj je potpora isplaćena, a ne za preminulog radnika.  Za izvješćivanje o isplati neoporezivog iznosa  i te potpore, također se koristi oznaka 20, a JOPPD se podnosi do 15. idućeg mjeseca od mjeseca isplate.

Ako se potpora isplaćuje u iznosu višem od neoporezivog, razlika iznad neoporezivog smatra se isplatom drugog dohotka jer se u pravilu isplaćuje osobama koje nisu zaposlenici isplatitelja. Međutim, potrebno je obračunati samo porez i prirez, jer je za doprinose propisano izuzeće od obveze doprinosa. Za izuzeće se mora osigurati dokaz kojim se smatraju podaci isplatitelja iz kojih je vidljivo da se radi o potpori isplaćenoj članu obitelji umrlog radnika.

Zakonom o porezu na dohodak propisana je neoporeziva mogućnost isplate i jednokratnih potpora koje se isplaćuju djeci u slučaju smrti roditelja. Pritom, s obzirom da nije propisan neoporezivi iznos, takve potpore neoporezive su u ukupnom iznosu koji se isplaćuje.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag