Najam stana – oslobođen ili oporeziv PDV-om

Najam stana smatra se uslugom koja je, kao i svaka usluga koju u tuzemstvu obavi porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a, temeljno oporeziva PDV-om. Međutim, propisima o PDV-u propisani su izuzeci, pa je tako najam stana za potrebe stanovanja oslobođen plaćanja PDV-a.

Najam stana oslobođen PDV-a

Najam stambenih prostorija i dijelova stana u svrhu stanovanja oslobođen je plaćanja PDV-a prema čl. 40. st. 1. toč. l) Zakona o PDV-u (Nar. nov., br. 73/13 – 138/20). Pod stanovanjem se smatra trajni boravak – življenje u stambenom prostoru.
PDV-a su oslobođene i sve prateće usluge i isporuke dobara u svezi s najmom stana za stanovanje, koje se uključuju u iznos naknade za najam stana. To znači da je plaćanja PDV-a oslobođena isporuka vode, struje, plina, grijanja, odvoza smeća, kada je cijena tih usluga uključena u iznos naknade za najam stana.

Međutim, kada uz stan najmodavac iznajmljuje i parkirno mjesto u zajedničkoj garaži stambene zgrade i sl. obvezan je na najam parkirnog/garažnog mjesta obračunati i platiti PDV.

Usluga bez prava na odbitak pretporeza

Porezni obveznik po ulaznim računima za kupljeni ili izgrađeni stan koji će iznajmljivati za potrebe stanovanja ne može odbiti pretporez. Zabrana odbitka pretporeza primjenjuje se i na sve troškove nastale u svezi korištenja tog stana (održavanje, struju, vodu i dr.).

Ako je porezni obveznik pri nabavi/izgradnji stana koristio pretporez obvezan je svake godine ispraviti pretporez u visini od 1/10 pretporeza koji je odbio u godini nabave, sve do isteka razdoblja za ispravak pretporeza od 10 godina uključujući i godinu nabave. Primjerice, porezni obveznik je 2019. godine kupio stan s namjerom daljnje prodaje i pri nabavi je odbio pretporez. S obzirom da stan nije uspio prodati, u 2021. godini stan prenamjenjuje i počinje iznajmljivati za potrebe stanovanja. Budući je došlo do prenamjene nekretnine a time i uvjeta za oporezivanje, porezni obveznik obvezan je u 2021. godini ispraviti pretporez u  visini 1/10 iznosa pretporeza koji je odbio pri nabavi. Ispravak pretporeza se iskazuje u obrascu PDV za 12 mjesec 2021. pod red. br. III.15. Ako stan nastavi iznajmljivati za potrebe stanovanja i u sljedećim godinama, svake godine do isteka razdoblja za ispravak pretporeza (2022. - 2028.) obvezan je ispraviti pretporez u visini 1/10 pretporeza odbijenog u godini nabave.

Najam stana oporeziv PDV-om

Plaćanju PDV-a podliježe iznajmljivanje namještenih ili nenamještenih soba i stambenih prostorija:

  • pravnoj osobi. Naime, najam stana pravnoj osobi, neovisno da li će pravna osoba stan koristiti kao poslovni prostor ili za potrebe stanovanja radnika ne smatra se najmom u svrhu stanovanja te nije oslobođen plaćanja PDV-a;
  • radi povremenog boravka, bez namjere trajnog življenja, u turističke svrhe (povremenim gostima) i poslovne svrhe.

Plaćanju PDV-a podliježe i iznajmljivanje parkirnih mjesta u zajedničkoj garaži stambene zgrade i sl. usluge vezane uz iznajmljivanje stambenog prostora u turističke i poslovne svrhe.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag