U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/21 objavljen je članak "Nadoknada troškova osnivanja trgovačkog društva". Autor članka je Domagoj Zaloker.

Pravo osnivača na nadoknadu troškova osnivanja trgovačkog društva propisana je odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Pod propisanim uvjetima, članovi društva, bez obzira radi li se o fizičkim ili pravnim osobama, imaju pravo na nadoknadu troškova osnivanja novoosnovanog društva, a članovi društva obveznici poreza na dobit i na porezno priznavanje takvih troškova. Ako članovi d.d.-a žele ostvariti pravo na nadoknadu troškova osnivanja društva, statutom društva je potrebno navesti troškove osnivanja i naknade koje će društvo nadoknaditi svojim osnivačima (dioničarima) ili trećim osobama. Ako statutom društva nisu navedeni troškovi osnivanja i predmetne nadoknade, svaka isplata nadoknada troškova osnivanja je bez pravnog učinka prema društvu. Ako članovi d.o.o.-a i j.d.o.o.-a žele ostvariti pravo na nadoknadu troškova osnivanja društva, društvenim ugovorom (izjavom o osnivanju) je potrebno navesti najvišu naknadu koja se može odobriti osnivačima kao nadoknada troškova osnivanja. Ako drugačije nije ugovoreno, osnivači snose troškove osnivanja društva razmjerno svojim udjelima. mišljenja smo da nema zakonske zapreke da se izdaci za troškove osnivanja smatraju porezno priznatim rashodima ako su temeljeni na vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama te ako je njihov nastanak motiviran osnivanjem društva radi obavljanja registrirane djelatnosti i namjerom ostvarivanja budućih prihoda u novoosnovanom društvu. Kako bi se izbjegle potencijalne nedoumice u svezi poreznog priznavanja troškova osnivanja u novoosnovanom društvu, ono u trenutku nadoknade troškova osnivanja treba posjedovati i izvornu dokumentaciju (ili njenu presliku) temeljem koje su predmetni izdaci nastali.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag