U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/21 objavljen je članak "Mlada osoba – isplata plaće i ostalih primitaka". Autor članka je Dinko Lukač.

Poslodavac može sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme s radnikom koji je mlada osoba (tj. koja je mlađa od 30 godina života) i pri tom može ne obračunavati doprinos na plaću za zdravstveno osiguranje 5 godina od dana sklapanja ugovora o radu. Navedenu osobu poslodavac mora prijaviti na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

U članku se piše o uvjetima koje mora ispuniti taj radnik da bi bio osiguranik - mlada osoba kod poslodavca, sklapanju ugovora na neodređeno vrijeme za puno i nepuno radno vrijeme, isplati plaće i ostalih primitaka, obračunu javnih davanja na primjerima i iskazivanju u Obrascu JOPPD.  

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag