U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/21 objavljen je članak "Konsolidirani financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2020. godinu". Autorica članka je Nikolina Bičanić

Konsolidacija je iskazivanje financijskih podataka više međusobno povezanih proračuna i/ili proračunskih korisnika te izvanproračunskih korisnika kao da se radi o jedinstvenom subjektu. Krajnji cilj konsolidacije u sustavu proračuna je dobiti informacije o općem proračunu kao cjelini. Obveza konsolidacije financijskih izvještaja u proračunskom računovodstvu propisana je Zakonom o proračunu  te Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. Neki postupci konsolidacije također su uređeni i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Rok za predaju konsolidiranih financijskih izvještaja za 2020. za razdjele državnog proračuna i proračune JLP(R)S-a  je 1. ožujka 2021. Ministarstvo financija dostavit će razdjelima državnog proračuna kod kojih je došlo do statusnih promjena uz upute za izradu financijskih izvještaja razine 11 i upute za konsolidaciju financijskih izvještaja kod statusnih i drugih promjena. U članku se pojašnjavaju postupci konsolidacije na primjerima, a temeljem odredbi propisa koji uređuju konsolidaciju u proračunskom sustavu. Napominjemo da su izmjene i dopune tih propisa tijekom 2019. i 2020. utjecale na drugačije evidentiranje pojedinih poslovnih događaja u odnosu na ranija razdoblja, izmijenjen je i dopunjen Računski plan kao i sadržaj financijskih izvještaja (za 2020. korišten je izmijenjen obrazac: BIL), o čemu smo pisali u našem časopisu. No odredbe o konsolidaciji nisu mijenjane.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi: konsolidacija PR-RAS BIL OBVEZE eliminacije decetralizirani korisnici

Natrag