U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/21 objavljen je članak "Izmjene Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja". Autorica članka je Irena Slovinac

U Nar. nov., br. 144/20 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja koji se primjenjuje na godišnje financijske izvještaje za 2020., osim odredbi kojima se mijenja sadržaj pojedinih financijskih izvještaja, koje se primjenjuju na GFI za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2021. ili kasnije. Pravilnikom su dopunjene odredbe o sastavljanju bilješki uz financijske izvještaje i proširen opseg informacija koje u bilješkama uz GFI-e za 2020. moraju objaviti veliki poduzetnici i subjekti od javnog interesa; propisuju novi obrasci bilance, izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobit, izvještaja o novčanim tokovima koji se sastavlja primjenom direktne metode i izvještaja o promjeni kapitala i dr.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi: računovodstvo bilješke GFI godišnji financijski izvještaji bilanca račun dobiti i gubitka izvještaj o novčanom toku izvještaj o promjenama kapitala proporcionalna konsolidacija imovina obveze kapital

Natrag