Izbori - naknade članovima izbornih tijela

Sukladno čl. 39. Zakona o porezu na dohodak, primici koje ostvaruju osobe za rad u izbornim tijelima (budući su obuhvaćeni ostalim posebno nenavedenim primicima koje fizičkim osobama isplaćuju pravne osobe i drugi isplatitelji) smatraju se drugim dohotkom koji se pritom ne smatra konačnim dohotkom.

To znači da je isplatitelj pri isplati navedene naknade obvezan obračunati porez na dohodak po stopi od 20%, bez priznavanja osobnog odbitka, te ev. prirez porezu na dohodak prema prebivalištu primatelja dohotka. Osim poreza, potrebno je obračunati i doprinos za mirovinsko osiguranje (10%, odnosno 7,5% + 2,5% za osobe u II. stupu mirovinskog osiguranja) te doprinos za zdravstveno osiguranje od 7,5%.

Naknada za rad u vezi s izborima koji se održavaju prema posebnim zakonima mogu se, ako se isplaćuju do 1.600,00 kn po održanom izboru, osim na žiro račun isplatiti i na tekući račun primatelja, ali ne i u gotovini.

Ističemo da je Zakonom o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Nar. nov., br. 25/19), kojima je uređen izbor članova vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, propisano da se članovima izbornih tijela za izbor navedenih vijeća naknada ne oporezuje (čl. 47.).

 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag