U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/21 objavljen je članak "Ispravak vrijednosti potraživanja za 2020. i otpisi potraživanja". Autorica članka je mr. sc. Nikolina Bičanić.

Podaci o ukupnoj imovini, pa tako i o potraživanjima proračuna odnosno proračunskih korisnika iskazuju se u bilanci - njihovom godišnjem financijskom izvještaju sa stanjem na dan 31. prosinca proračunske godine. Pravilnikom o proračunskom računovodstvu  imovina proračuna odnosno proračunskog korisnika definirana je kao resurs kojeg kontrolira proračun odnosno proračunski korisnik kao rezultat prošlih događaja i od kojeg se očekuju buduće koristi u obavljanju djelatnosti. Stoga proračuni i korisnici krajem godine preispituju „kvalitetu“ svoje imovine potraživanja i prema propisanim kriterijima obavljaju ispravak vrijednosti potraživanja, kako se u bilanci sa stanjem na dan 31. prosinca kao imovina ne bi iskazala nekvalitetna potraživanja – ona kojima je od dospijeća proteklo puno vremena odnosno potraživanja od dužnika nad kojima je pokrenut stečajni i/ili likvidacijski postupak. U članku se pojašnjava koji su podaci potrebni za obavljanje ispravka vrijednosti, na koji način se utvrđuje iznos koji se evidentira kao ispravak, na koji način se evidentira naplata ranije ispravljenih potraživanja, a daju se i primjeri knjiženja otpisa potraživanja. Primjeri uključuju i evidentiranja kod proračuna/proračunskih korisnika koji su u sustavu PDV-a.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: ispravak potraživanja ispravak vrijednosti potraživanja evidentiranje otpisa potraživanja

Natrag