U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/21 objavljen je članak "Godišnji popis imovine i obveza". Autorice članka su Mladenka Karačić i Nikolina Bičanić.

Proračuni i proračunski korisnici obvezni su obaviti godišnji popis imovine i obveza i krajem ove godine. Popisati se moraju cjelokupna imovina, sve obveze i izvanbilančni zapisi sa stanjem na dan 31. prosinca. Oštećena i neupotrebljiva imovina, te sumnjiva i sporna potraživanja i obveze popisuju se na posebnim listama, a u izvještaju u popisu predlaže se daljnje postupanje s njima (prijedlog imovine za rashodovanje, prijedlog za ispravak vrijednosti potraživanja, otpis obveza i dr.).Popisne liste moraju sadržavati nazive predmeta popisa, količine i vrijednosti, za popisno (stvarno) stanje i knjigovodstveno stanje. Popisne liste su knjigovodstvene isprave što znači da moraju biti vjerodostojne i istinite što svojim potpisima ovjeravaju članovi povjerenstva za popis.

Nakon popisa obveza povjerenstva za popis je sastaviti izvješće o popisu i dostaviti ga zakonskom predstavniku. U okviru svojih ovlasti, čelnik mora donijeti odluku o popisnim razlikama (viškovima i manjkovima, rashodovanju imovine i dr.) i dostaviti ju u računovodstvo na evidentiranje.

Rezultati popisa za određenu proračunsku godinu moraju se iskazati u poslovnim knjigama za tu proračunsku godinu.

Ukoliko ste propustili webinar Godišnji popis imovine i obveza kod proračuna i proračunskih korisnika na primjerima iz prakse, pogledajte snimku, više informacija ovdje - https://www.teb.hr/snimke-webinara/snimka-webinara-godisnji-popis-imovine-i-obveza-kod-proracuna-i-proracunskih-korisnika-na-primjerima-iz-prakse/

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag