U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/21 objavljen je članak "Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna JLP(R)S-a za 2020. godinu". Autorica članka je Loranda Novosel.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u obvezi su izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Sadržaj, obveznici, donošenje, objava te rokovi izrade izvještaja propisani su Zakonom o proračunu i detaljnije Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Izvršenje proračuna ukazuje na ostvarenje iznosa predviđenih planom i u realnosti razlikuje se od plana proračuna, a njihovo ostvarenje uspoređuje se s planom kao i izvršenjem usporednog prethodnog razdoblja, te se zajedno s drugim podacima propisanog sadržaja i roka podnosi predstavničkom tijelu, i to nakon završetka polugodišta i fiskalne godine. U ovome članku daje se podsjetnik na izradu i dostavu izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave za 2020. godinu, s osvrtom na novosti propisane Pravilnikom o dopuni Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Također, u tekstu se daje osvrt na neka pitanja iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, koji je sastavni dio Izjave o fiskalnoj odgovomosti, a koja su vezana uz ovaj izvještaj.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag