U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/21 objavljen je članak "Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva za 2020.". Autor članka je mr. sc. Mladen Štahan

Godišnje izvješće je poseban, dodatni izvještaj koji su veliki i srednji poduzetnici (d.d. i d.o.o.) dužni sastavljati i javno objaviti, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Zakonom o trgovačkim društvima. Matična društva dužna su sastaviti i javno objaviti sva ova izvješća i na konsolidiranoj osnovi.

Mali i mikro poduzetnici dužni su sastaviti godišnje izvješće samo kad je to određeno statutom ili društvenim ugovorom, a u bilješkama uz financijske izvještaje obvezno objavljuju informacije o otkupu vlastitih dionica ili udjela. Godišnje izvješće sadrži godišnje GFI s izvješćem revizora, izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, izvještaj o plaćanjima u javnom sektoru i izvješće poslovodstva s nefinancijskim izvješćem. Neki od ovih izvještaja mogu se objaviti odvojeno. Rok za izradu godišnjeg izvješća određen je rokovima propisanim za sazivanje skupštine d.o.o.-a i glavne skupštine d.d.-a, a rok za javnu objavu ZOR-om. Radi posebnih okolnosti, rok za dostavu godišnjeg izvješća za 2020. Fini je produžen. Za sastavljanje i objavu godišnjeg izvješća odgovorni su svi članovi uprave i nadzornog odbora, odnosno izvršni direktori i upravni odbor ili osoba ovlaštena za zastupanje poduzetnika, a nadzor provodi Ministarstvo financija, Porezna uprava, HNB, HANFA i Fina. Godišnje izvješće sastavlja se za 2020. na isti način, u istom opsegu i u istim rokovima (u posebnim okolnostima) kao i za prethodnu godinu.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag