U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/21 objavljen je članak "Financijski nadzor neprofitnih organizacija". Autorica članka je Slavica Malenica.

Za nadzor nad radom udruge, prije svega, nadležni su članovi same udruge, a tek nakon njih i ostala tijela državne uprave sukladno svojoj nadležnosti. Slično propisuju i posebni zakoni koji se odnose na zaklade i druge neprofitne organizacije. Ministarstvo financija je ovlašteno obavljati proračunski nadzor kao inspekcijski nadzor zakonitosti korištenja proračunskih sredstva koja su doznačena udrugama, zakladama i drugim neprofitnim organizacijama sukladno odredbama Zakona o proračunu kao i financijski nadzor sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Upravni nadzor nad provedbom Zakona o udrugama provodi Ministarstvo pravosuđa i uprave. U dijelu u kojem udruga obavlja gospodarsku djelatnost inspektori Porezne uprave ovlašteni su provoditi porezni nadzor. Također, inspekcijske poslove ispunjavanja uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti poput trgovine ili ugostiteljske djelatnosti, kao i iz područja radnih odnosa obavlja Državni inspektorat. U članku se pojašnjavaju vrste nadzora, nadležnost za obavljanje nadzora nad radom udruga, postupak nadzora i propisanih mjera po završetku nadzora, kao i neki primjeri nepravilnosti utvrđenih proračunskim nadzorom, sve s ciljem da se u budućem poslovanju neprofitnih organizacija izbjegnu slične nepravilnosti. 

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag