U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/21 objavljen je članak "Dugotrajna imovina namijenjena prodaji". Autor članka je Domagoj Zaloker.

Dugotrajna imovina klasificira se kao namijenjena prodaji ako se njena knjigovodstvena vrijednost namjerava nadoknaditi uglavnom putem prodaje, a ne putem redovnog korištenja. U takvim slučajevima, dugotrajnu imovinu potrebno je reklasificirati kao kratkotrajnu te prestati s obračunom amortizacije. Obveznici primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja kod računovodstvenog postupanja s dugotrajnom imovinom namijenjenoj prodaji primjenjuju zahtjeve MSFI-a 5 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja, dok obveznici primjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (u nastavku: HSFI) primjenjuju zahtjeve istoimenog HSFI-a 8. Da bi dugotrajna imovina mogla biti klasificirana kao namijenjena prodaji kumulativno trebaju biti ispunjena dva temeljna uvjeta: imovina mora biti raspoloživa za trenutnu prodaju u postojećem stanju, po uvjetima koji su česti i uobičajeni za prodaju takve imovine i prodaja dugotrajne imovine mora biti vrlo vjerojatna. U trenutku klasifikacije dugotrajne imovine kao imovine namijenjene prodaji prestaje obračun amortizacije te imovine.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag