U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/21 objavljen je članak "Državne potpore u obliku zajmova". Autorica članka je mr. sc. Silvija Pretnar Abičić.

Državne potpore mogu biti i u obliku zajmova. To će biti slučaj kod davanja bespovratnih zajmova, beskamatnih zajmova ili zajmova s kamatnom stopom nižom od tržišne kamatne stope. U članku se prikazuju računovodstveni postupci evidentiranja potpora u obliku zajmova sukladno MRS-u 20 - Računovodstvo državnih potpora i objavljivanje državne pomoći.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag