U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 8/21 objavljen je članak "Dorada i obrada zaliha unutar EU". Autorica članka je Irena Slovinac.

Ako naručitelj zadržava pravo raspolaganja materijalom koji je dao na doradu, obradu ili oplemenjivanje, takva isporuka dobara nije oporeziva PDV-om. PDV se plaća samo na uslugu dorade, obrade odnosno oplemenjivanja. Za dobra koja su dana na doradu u drugu državu članicu odnosno primljena na doradu od poreznog obveznika iz druge države članice porezni obveznik je dužan voditi propisane evidencije. Ako se dobra nakon obavljene usluge dorade ne vraćaju u RH, smatra se da su dobra premještena u drugu državu članicu.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag