U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/21 objavljen je članak "Dopunski rad – radni i porezni status". Autorice članka su Ljubica Đukanović i mr. sc. Mirjana Paić Ćirić.

Važećim Zakonom o radu omogućeno je radnicima koji rade u punom radnom vremenu,  bilo da to puno radno vrijeme imaju ugovoreno s jednim, dva ili više poslodavaca, da mogu raditi i u dopunskom radu.

Ugovor o dopunskom radu radnik može sklopiti  samo ako su ispunjeni propisani uvjeti: da ima s poslodavcem sklopljen ugovor o radu u punom radnom vremenu ili da ima sklopljene ugovore o radu s više poslodavac do ukupno punog radnog vremena; da je poslodavac, odnosno poslodavci s kojima ima sklopljen/sklopljene ugovore o radu na puno/nepuno radno vrijeme dali za takav rad prethodnu suglasnost i da je prethodna suglasnost poslodavca na dopunski rad koja dana u pisanom obliku.

Pri obračunu plaće za navedenoga radnika, kojega isto treba prijaviti na obvezna osiguranja, postupa se na isti način kao i za radnike s punim radnim vremenom pri čemu treba obratiti posebnu pažnju ne (ne)korištenje osobnog odbitka o čemu treba radnik odnosno poslodavac obavijestiti Poreznu upravu.

O navedenom, kao i primjeru suglasnosti, primjeru ugovora o dopunskom radu, načinu obračuna i iskazivanja plaće možete pročitati u navedenom članku.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag