Donesena je Uputa o provođenju izobrazbe  iz područja fiskalne odgovornosti

Za čelnike proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (i drugih obveznika primjene Zakona), Zakonom je propisana obveza predaje godišnje Izjave o fiskalnoj odgovornosti, za razdoblje u kojem obnašaju dužnost.

Uredba o predaji Izjave o fiskalnoj odgovornost propisuje obvezu izobrazbe iz područja fiskalne odgovornosti za sve čelnike obveznike davanja Izjave, jednom u vrijeme mandata u kojem obnašaju dužnost čelnika.

Tko će provoditi izobrazbu?

Za ministre, čelnike drugih državnih tijela razine razdjela organizacijske klasifikacije, općinske načelnike, gradonačelnike i župane izobrazbu će organizirati Ministarstvo financija. Očekuje se da će za državnu razinu izobrazba biti održana do kraja ove godine.

Ministarstva, druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije, općine, gradovi i županije dužni su organizirati i provesti izobrazbu iz područja fiskalne odgovornosti za čelnike obveznika sastavljanja i predaje Izjave iz njihove nadležnosti.

Očekuje se da će Ministarstvo financija prezentaciju koju će pripremiti za izobrazbu čelnika ministarstava i drugih državnih tijela razine razdjela omogućiti dostupnima drugim obveznicima provođenja ove izobrazbe, kako bi se mogla koristiti za izobrazbu drugih obveznika.

Čelnici koji daju Izjavu o fiskalnoj odgovornosti obvezni su proći jednodnevnu izobrazbu iz područja fiskalne odgovornosti.

Uputa o izobrazbi

Uputa o provođenju izobrazbe iz područja fiskalne odgovornosti može se preuzeti na sljedećoj poveznici: https://mfin.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/proracun/izjava-fiskal/Uputa%20o%20provo%C4%91enju%20izobrazbe%20iz%20podru%C4%8Dja%20fiskalne%20odgovornosti.pdf.

Uputa sadrži program izobrazbe i sadržaj potvrde o pohađanju izobrazbe.

Programom izobrazbe obuhvaćeni su:

  • odgovornost čelnika prema Zakonu o proračunu, Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Zakonu o fiskalnoj odgovornosti,
  • značaj Izjave o fiskalnoj odgovornosti te
  • postupanje i izvještavanje o nepravilnostima u upravljanju proračunskim sredstvima.

Potvrdu o pohađanju izobrazbe izdavat će tijelo organizatora izobrazbe, na obrascu koji je sastavni dio spomenute Upute.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag