U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/21 objavljen je članak "Donacije i sponzorstva". Autor članka je Domagoj Zaloker.

Iako se radi o različitim vrstama poslovnog događaja (transakcije), donacija i sponzorstvo vrlo često se poistovjećuju. Donaciju (darovanje) imovine možemo definirati kao besplatno (bez ikakve protučinidbe) i dobrovoljno ustupanje imovinske koristi, a njen primarni cilj je imovinska pomoć fizičkim i pravnim sobama u ekonomski nepovoljnijem položaju. Sponzorstva možemo definirati kao davanja materijalne ili nematerijalne imovinske koristi koja, za razliku od donacije, nisu bezuvjetna, nego se od primatelja sponzorstva očekuje protučinidba uglavnom u obliku promidžbe sponzorove tvrtke, proizvoda (robe) ili usluge. U članku pojašnjavamo računovodstveni i porezni tretman donacija materijalne imovine kod poduzetnika koji materijalnu imovinu donira i poduzetnika koji doniranu materijalnu imovinu prima. Također, u članku pojašnjavamo i porezni i računovodstveni aspekti sponzorstva koji prvenstveno ovise o poreznom statusu ugovornih strana te o tome u kojem obliku je sponzorova činidba (u novcu ili u naravi).

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag