Dobici od otuđenja financijske imovine – izuzeća od oporezivanja

Oporezivanju porezom na dohodak podliježu i kapitalni dobici ostvareni od otuđenja financijske imovine odnosno  razlika između  prodajne cijene financijske imovine i njene nabavne vrijednosti. Kapitalni dobici oporezuju se po stopi od 10%, uvećano za prirez ako je propisan, i to je konačni porez.

No, propisana su i određena izuzeća od oporezivanja. Jedno od propisanih izuzeća je da oporezivanju ne podliježu dobici od  otuđenja financijske imovine stečene prije 1. siječnja 2016. godine. Stoga, svi dobici od prodaje, primjerice, dionica, poslovnih udjela, udjela u investicijskim fondovima i druge financijske imovine koja je stečena prije 2016. se ne oporezuju.

Nadalje, ne oporezuje se ni otuđenje financijske imovine koje je izvršeno između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji te drugih članova uže obitelji, kao ni između razvedenih bračnih drugova ako je otuđenje u neposrednoj vezi s razvodom braka te nasljeđivanjem financijske imovine.

Također, oporezivi kapitalni dobici ne utvrđuju se u slučaju financijske imovine koja se otuđuje nakon dvije godine od dana nabave, odnosno stjecanja te imovine. Dakle, za primjenu tog općeg izuzeća, dovoljno je „držati“ financijsku imovinu dvije godine, odnosno ne otuđiti ju u kraćem roku od dvije godine od dana stjecanja iste.

No, kod naknadnog otuđenja financijske imovine za koju je kod stjecanja primijenjeno neko od izuzeća od oporezivanja, potrebno je voditi računa o tome  koji dan se smatra danom nabave iste, odnosno od kojeg dana počinje teći rok od dvije godine za primjenu izuzeća po toj osnovi.

Ne oporezuju se kapitalni dobici od financijske imovine koja se otuđuje nakon dvije godine od dana nabave.

Naime, kod naknadnog otuđenja financijske imovine koja je stečena otuđenjem između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji te drugih članova uže obitelji ili otuđenjem koje je u neposrednoj vezi s razvodom braka ili pak nasljeđivanjem, danom stjecanja se smatra dan kada je primijenjeno  izuzeće od oporezivanja. Tako, primjerice kod nasljeđivanja poslovnog udjela, danom stjecanja se smatra dan kada je nasljednik stekao odnosno naslijedio poslovni udjel.

No, u slučaju naknadnog otuđenja financijske imovine stečene darovanjem, danom nabave smatra se dan kada je darovatelj stekao financijsku imovinu. Stoga, ako je od trenutka nabave te imovine od strane darovatelja  pa do dana otuđenja iste od strane daroprimatelja proteklo više od dvije godine, daroprimatelju se neće utvrđivati oporezivi kapitalni dobitak, odnosno daroprimatelj ne mora čekati još dvije godine da bi prodaja iste bila neoporeziva.

Dakle, može biti bitna razlika u poreznom tretmanu u slučaju naknadnog otuđenja darovane financijske imovine od one stečene nasljeđivanjem i to ne samo za utvrđivanje roka od dvije godine, nego i nabavne vrijednosti. Naime, kod darovanja, nabavna vrijednost financijske imovine će se utvrđivati prema vrijednostima na dan stjecanja od strane darovatelja, a kod nasljeđivanja prema vrijednosti u trenutku nasljeđivanja.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag