U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/21 objavljen je članak "Budžetiranje kapitala: metode procjene isplativosti projekata". Autori članka su: Ana Šimić Kolarević, Ana Rauker i Tomislav Bajić.

Poduzeće koje poduzima kapitalno ulaganje izlaže se trenutačnom novčanom toku u očekivanju budućih koristi. Te se koristi obično odnose na buduće razdoblje dulje od jedne godine. Primjeri takvih ulaganja (investicijskih projekata) su uvođenje novih proizvoda ili širenje postojeće proizvodnje, stjecanje nekretnina, kupnja nove ili zamjena postojeće opreme, ulaganje u istraživanje i razvoj, distribucijski sustav, softver, uređaje za kontrolu zagađenja i sl. Uspješnost i profitabilnost poduzeća u budućnosti uvelike ovisi o dugoročnim odlukama koje ono donosi danas. Stoga je važno da poduzeća pažljivo pristupe ocjenjivanju isplativosti ulaganja. Budžetiranje kapitala proces je prepoznavanja, analiziranja i odabira investicijskih projekata čiji se povrati očekuju u razdoblju duljem od jedne godine. Primjenom različitih metoda vrednovanja i odabira projekata ocjenjujemo atraktivnost različitih investicijskih projekata, što dovodi do njihovog prihvaćanja ili odbacivanja. U članku navodimo način izračuna, kriterije prihvaćanja te prednosti i nedostatke četiriju metoda ocjene isplativosti ulaganja: razdoblje povrata (PBP), neto sadašnja vrijednosti (NPV), interna stopa prinosa (IRR) i indeks profitabilnosti (PI). Svaka od metoda daje preporuku menadžmentu treba li investirati u neki projekt ili ne.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag