U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/21 objavljen je članak "Boravak i rad visokokvalificiranih državljana trećih zemalja u RH". Autorica članka je Ljubica Đukanović

Novim Zakonom o strancima (Nar. nov., br. 133/20; u nastavku: Zakon) koji je na snazi os 1.1.2021. uređen je ulazak, boravak i rad stranaca u Republici Hrvatskoj (u nastavku: RH). Boravak i rad visokokvalificiranih državljana trećih zemalja u RH te izdavanje dozvole boravka i rada „EU plave karte“ uređen je Zakonom sukladno Direktivi Vijeća 2009/50/EZ od 25. svibnja 2009. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih država u svrhu zapošljavanja visokokvalificirane radne snage.

Državljanin treće zemlje može u RH boraviti na kratkotrajnom, privremenom, dugotrajnom ili stalnom boravku, a raditi može na temelju izdane dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada i to samo na onim poslovima za obavljanje kojih mu je dozvola odnosno potvrda izdana i samo kod onog poslodavca za kojeg mu je dozvola ili potvrda izdana i s kojim je zasnovao radni odnos.

Izdavanje ''EU plave karte'' visokokvalificiranom državljaninu treće zemlje uređeno je čl. 126. Zakona na način da su određena nadležna tijela za zaprimanje zahtjeva i uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi se Eu plava karta izdala.

Zahtjev za izdavanje dozvole boravka i rada EU plave karte visokokvalificirani državljanin treće zemlje može podnijeti u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu RH ili policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka.

Umjesto visokokvalificiranog državljanina treće zemlje zahtjev za izdavanje dozvole boravka i rada može podnijeti i njegov poslodavac prema svom sjedištu ili mjestu rada državljanina treće zemlje.

O boravkU i rad visokokvalificiranih državljana trećih zemalja u RH pročitajte više u našem tiskanom izdanju.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag