U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/21 objavljen je članak "Blagajničko poslovanje kod neprofitnih organizacija". Autorice članka su Nikolina Bičanić i Irena Slovinac.

Uslijed sve veće uporabe platnih kartica i usmjeravanja platnog prometa putem transakcijskih računa u bankama uporaba gotovog novca svakodnevno se smanjuje, no poslovanje s gotovim novcem nije moguće izbjeći. Neprofitne organizacije koje raspolažu s gotovim novcem (primaju uplate gotovog novca i plaćaju gotovim novcem) moraju takve uplate i isplate dokumentirati (sastavljati odgovarajuće knjigovodstvene isprave – blagajničke uplatnice, blagajničke isplatnice i blagajnički izvještaj) i evidentirati u poslovnim knjigama, putem blagajne. Blagajničko poslovanje nije detaljno uređeno propisima o neprofitnom računovodstvu, stoga svaka neprofitna organizacija taj segment poslovanja treba urediti za sebe, a pritom mora voditi računa o mogućnostima te ograničenjima i zabrani u plaćanju gotovim novcem. Blagajničkom poslovanju je stoga, kao jednom segmentu poslovanja neprofitnih organizacija, potrebno posvetiti dužnu pažnju i potrebno ga je ustrojiti u skladu s propisima.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag