U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/21 objavljen je članak "Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. za obveznike HSFI-a". Autorice članka su: Jasminka Rakijašić i Irena Slovinac

Bilješke uz financijske izvještaje dio su cjelovitih godišnjih financijskih izvještaja i obvezno ih sastavljaju  svi poduzetnici (mikro, mali, srednji i veliki).  Obveznici HSFI-a u bilješkama trebaju objavite informacije navedene su u toč. 1.42. HSFI-a 1 te sve ono što je zahtijevano ostalim primijenjenim HSFI-ima. Obveznici MSFI-a u bilješkama  prezentiraju informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama koje se primjenjuju, informacije čije se objavljivanje nalaže MSFI-ima, a koje se ne prikazuju drugdje u financijskim izvještajima, te informacije koje se ne prezentiraju drugdje u financijskim izvještajima, a važne su za razumijevanje financijskih izvještaja. Obveznici MSFI-a u bilješkama trebaju objaviti i informacije propisane Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi: bilješke GFI godišnji financijski izvještaj bilanca račun dobiti i gubitka izvještaj o novčanom toku izvještaj o promjenama kapitala računovodstvene politike revizija

Natrag