U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/21 objavljen je članak "Analiza prakse Suda pravde EU-a u svezi olakšica za nerezidente". Autorica članka je Iva Uljanić Škreblin.

Vezano uz fizičke osobe i oporezivanje njihovih osobnih dohodaka, jedna od četiri slobode na koje se ta osoba može pozvati u prekograničnim situacijama je slobodno kretanje radnika (čl. 45. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Takva sloboda podrazumijeva ukidanje bilo kakve diskriminacije na temelju nacionalnosti među radnicima država članica u pogledu zapošljavanja, plaća i drugih uvjeta rada. Iako ne postoji sekundarno pravo EU-a u području izravnog oporezivanja dohodaka fizičkih osoba, ustaljena je sudska praksa Suda pravde EU-a da nacionalno zakonodavstvo svake države članice koje se odnosi na  izravno oporezivanje, uključujući oporezivanje dohotka, treba biti u skladu s UFEU-om, posebno s odredbama koje osiguravaju temeljne slobode. Ova odredba čl. 45. UFEU-a ne omogućava samo ukidanje izravne (otvorene) diskriminacije temeljene na nacionalnosti, već i neizravne (skrivene) diskriminacije i ne-diskriminatornih ograničenja koje čine izvršenje slobode kretanja radnika manje atraktivnim.

Autorica u članku ukazuje na određene presude Suda pravde EU-a koje se odnose na korištenje određenih poreznih olakšica nerezidenata – osoba koje ostvaruju dohodak u drugoj državi članici EU.

Zašto država zaposlenja mora nerezidentima omogućiti iste porezne olakšice koje su omogućene samo rezidentima i koji uvjeti moraju biti zadovoljeni te što kada se poslovna djelatnost obavlja u više država – pročitajte u ovom članku.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag