U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 8/20 objavljen je članak "Zaštita majčinstva u radnim odnosima".  Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Zaštita majčinstva u radnim odnosima podrazumijeva sveobuhvatnu zaštitu žene - radnice i poslodavac kod zapošljavanja žene mora voditi računa o toj zaštiti i osigurati je.

Zaštita majčinstva na razini Europske unije, koja se odnosi na socijalna prava i zabranu spolne diskriminacije, regulirana je sekundarnim zakonodavstvom direktivama na način da se njima propisuju ciljevi koje moraju postići države članice, s tim da je način kako ostvariti postavljene ciljeve prepušten državama članicama da ta pitanje urede svojim nacionalnim zakonodavstvom.

Republika Hrvatska (u nastavku: RH) je uskladila svoje zakonodavstvo s direktivama EU na način da su one prenesene u hrvatsko zakonodavstvo.

Zaštita majčinstva propisana je Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17 i 98/19; u nastavku: ZR) kao zabrana nejednakog postupanja prema trudnicama, ženama koje su rodile ili koje doje djecu. Tako je čl. 30. ZR-a propisano da poslodavac ne smije odbiti zaposliti ženu zbog njezine trudnoće, niti joj zbog trudnoće, rođenja ili dojenja djeteta smije ponuditi sklapanje izmijenjenog ugovora o radu pod nepovoljnijim uvjetima.

Radi horizontalnog usklađivanja ZR-a s nacionalnim zakonodavstvom, a uzimajući u obzir uređenje rodiljnih i roditeljskih prava i potpora posebnim zakonom, ZR-om je propisana zabrana nejednakog postupanja prema trudnicama.

Zaštita trudnice, odnosno žene koja je rodila ili koja doji dijete propisana je čl. 31. ZR-a prema kojem poslodavca ima posebnu obvezu prema trudnici, ženi koja je rodila ili koja doji dijete ako obavlja poslove koji ugrožavaju njezin život ili zdravlje i/ili djetetov život ili zdravlje.

O zaštita majčinstva u radnim odnosima pročitajte opširnije u našem tiskanom izdanju.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Natrag