Što poslodavci moraju znati o nastavku ovrha nakon 18.10.2020.?

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uslijed proglašenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 uveden je od 18.4. odnosno od 1.5.2020. zastoj ovršnih postupaka i zastoj tijeka zateznih kamata u trajanju od 3 mjeseca (na temelju Zakona o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, Nar. nov., br. 47/20 te Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima, Nar. nov., br. 53/20).

Odlukom Vlade RH od 16.7.2020. to razdoblje je produženo do 18.10.2020. (Nar. nov., br. 83/20).

Istekom navedenog datuma (nedjelja!) nastavljaju se svi ovršni postupci, uključujući ovrhu na novčanim sredstvima i ovrhu na plaći, a nastavljaju teći i zatezne kamate.

Utjecaj prestanka zastoja na ovršne postupke

Kad govorimo o ovrsi na novčanim sredstvima po računima (provodi je Fina), prvo treba reći da je zastoj vrijedio samo u odnosu na fizičke osobe. Prestanak zastoja znači da će Fina izdati nalog bankama da obave prijenos sredstava s računa ovršenika – fizičke osobe na račun ovrhovoditelja. Drugim riječima, sva sredstva koja se 19.10.2020. nalaze na računu, kao i ono što će ubuduće biti uplaćivano na račune tog ovršenika – fizičke osobe biti će prebačeno u korist vjerovnika/ovrhovoditelja koji mu prema redu prvenstva plijeni njegove račune.

Kad govorimo o ovrsi na plaći (provodi je poslodavac) to znači da će poslodavac, prilikom svake isplate plaće i drugih primanja koje vrši nakon 18.10.2020., ovršivi dio plaće morati uplatiti ovrhovoditelju koji tom radniku plijeni plaću. Dakle, nije bitno koja plaća se isplaćuje tj. za koje razdoblje, već je bitno kada se to primanje isplaćuje.

Primjer 1. Isplata plaće za rujan do 18.10.

Ako poslodavac isplaćuje plaću za rujan bilo kada do 18.10., poslodavac će cjelokupan iznos plaće isplatiti radniku, neovisno od toga ima li radnik blokirani račun te neovisno od toga je li poslodavcu dostavljena kakva ovršna isprava radi provedbe ovrhe na plaći. Međutim, u ovom slučaju radnik koji ima istodobno otvoren i zaštićeni račun, biti će u mogućnosti s tom plaćom u cijelosti slobodno raspolagati samo do 18.10.2020. Ako radnik dotad ne podigne novce sa svojih računa (izuzev zaštićenog računa jer mu se ta sredstva ne smiju plijeniti!), sve što mu se 19.10.2020. zatekne na računu biti će prebačeno u korist vjerovnika/ovrhovoditelja koji su mu blokirali račun.

Primjer 2. Isplata plaće za rujan nakon 18.10.

Ako poslodavac plaću za rujan isplaćuje 19.10. (ili kasnije), poslodavac koji provodi ovrhu na plaći biti će u obvezi ovršivi dio plaće isplatiti ovrhovoditelju, a dio plaće koji je izuzet od ovrhe, isplatiti radniku na njegov zaštićeni račun, ako ga radnik ima, odnosno na redovni tekući račun ako radnik nema otvoren zaštićeni račun. Ako poslodavac ne provodi ovrhu na plaći, ali radnik ima otvoren zaštićeni račun, poslodavac će ovršivi dio plaće biti u obvezi isplatiti na redovni (blokirani) račun, a dio plaće koji je izuzet od ovrhe, isplatiti na zaštićeni račun.

Koji dio plaće i materijalnih prava su izuzeti od ovrhe pa se posljedično tome smiju isplaćivati na zaštićeni račun propisano je u čl. 172. i 173. Ovršnog zakona.

Do nastavka ovršnih postupaka i tijeka zateznih kamata dolazi po sili zakona, te se o tome neće donositi posebne odluke.

Napomena za poslodavce koji su tijekom zastoja ovrhe sve isplaćivali na redovni ili zaštićeni račun

Za vrijeme trajanja zastoja ovrhe neki poslodavci su iznose plaće i drugih primanja isplaćivali radnicima u cijelosti na njihov redovni račun (koji bi da nije bilo zastoja bio u blokadi) ili u cijelosti na zaštićeni račun. Iako za takvo postupanje nije bilo valjane zakonske osnove, jer su i za vrijeme zastoja ostale važeće odredbe o uplati zaštićenih iznosa na zaštićeni račun, činjenica je da nikakva šteta ovršenicima i ovrhovoditeljima tijekom zastoja nije nastala uslijed toga.

Međutim, iznimno je bitno napomenuti da se s isplatama plaće i drugih primanja ponovno uspostavi postupanje kao prije zastoja te da se na zaštićeni račun isplaćuju isključivo primanja koja su izuzeta od ovrhe, dok se ostalo mora isplaćivati na redovni (blokirani) račun.

U suprotnom, ako poslodavac nastavi isplaćivati radniku sve na redovni račun pa se to prenese u korist ovrhovoditelja, poslodavac je radniku napravio štetu. S druge strane, ako poslodavac sve nastavi isplaćivati na zaštićeni račun, time je oštetio vjerovnika/ovrhovoditelja koji radniku plijeni račune.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag