Predaja godišnjih izvještaja za neke obveznike iznimno i nakon proteka propisanog roka

Propisani rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja

Financijske izvještaje za 2020.godinu predaju: 

 • do 1. veljače 2021.
 • proračunski korisnici državnog proračuna (razina 11) i
 • proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (razine 21 i 31).
 • do 15. veljače 2021.
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (razina 22),
 • izvanproračunski korisnici državnog proračuna (razina 41) i
 • izvanproračunski korisnici jedinica (razina 42).

Konsolidirane financijske izvještaje za 2020. godinu predaju do 1. ožujka 2021.:

 • razdjeli državnog proračuna (razina 12) i
 • JLP(R)S-i (razina 23).

Više o predaji i sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja možete pročitati u TEB-ovom časopisu Financije, pravo i porezi br. 1/2021 u članku autorice Mladenke Karačić. (Svim pretplatnicima časopisa omogućili smo besplatno preuzimanje FIP-a br. 1/2020 u pdf formatu putem poveznice dostavljene u newsletteru 31.12.2020.)

 

Iznimka – dopuna Pravilnika o financijskom izvještavanju

U Nar. nov., br. 145 od 24.12.2020. objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu  koji je stupio na snagu 25.12.2020.

Ovim je Pravilnikom propisano sljedeće:

 • Ako u vrijeme sastavljanja financijskih izvještaja nastanu izvanredni vanjski događaji koji se nisu mogli predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici iznimno mogu predati financijske izvještaje nakon proteka roka iz članka 23. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Nar. nov., br. 3/15 – 145/20), temeljem prethodne suglasnosti Ministarstva financija.
 • Suglasnost Ministarstvo financija daje na temelju zahtjeva proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika i u njemu se utvrđuje do kada se produžuje rok za predaju financijskih izvještaja.

Dakle, proračuni i proračunski korisnici obvezni su zatražiti od Ministarstva financija suglasnost za kasniju predaju godišnjih financijskih izvještaja u odnosu na propisani rok. Zahtjev je potrebno uputiti prije toga propisanog roka za predaju godišnjih financijskih izvještaja. Ministarstvo financija će dati suglasnost za kasniju predaju izvještaja i odrediti rok za predaju, ukoliko ocijeniti opravdanost zahtjeva proračuna/proračunskog odnosno izvanproračunskog korisnika.

 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag