NOVE MJERE ZA PROVEDBU PLAĆANJA POREZA U POSEBNIM OKOLNOSTIMA!

U Nar. nov., br. 43/20 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona koji stupa na snagu danas (9.4.2020.), a odnosi se na nove mjere za provedbu plaćanja poreza u posebnim okolnostima.

Sukladno članku 107.a Općeg poreznog zakona za potrebe plaćanja poreza u posebnim okolnostima, ovim dijelom Pravilnika određuje se provedba postupka odgode i/ili obročne otplate dospjele porezne obveze, oslobođenja od obveze doprinosa za sufinancirane neto plaće, oslobođenja od podmirivanja poreznih obveza te provedba ostalih odredbi o postupanju za vrijeme posebnih okolnosti.

Između ostaloga, odredbama ovog Pravilnika rok za podnošenje prijave poreza na dobit (Obrazac PD) pomiče se na 30. lipnja 2020. (krajnji rok).

Detaljno o novim mjerama za provedbu postupka odgode i/ili obročne otplate dospjele porezne obveze, oslobođenja od obveze doprinosa za sufinancirane neto plaće, oslobođenja od podmirivanja poreznih obveza te provedba ostalih odredbi o postupanju za vrijeme posebnih okolnosti poslušajte na našem webinaru "NOVE mjere za očuvanje radnih mjesta, oslobođenje/odgoda plaćanja poreza i doprinosa, novi rokovi za financijske izvještaje i dr." koji se održava 15.4.2020. (srijeda), a za koji svoju prijavu možete obaviti na sljedećoj poveznici: PRIJAVA NA WEBINAR

Natrag