Potpore za lipanj – izmijenjeni i dopunjeni kriteriji

Upravno vijeće HZZ-a je potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za lipanj izmijenilo i dopunilo na način da je mogućnost korištenja mjera proširena za određene skupine poslodavaca, ali i ograničilo za neke od poslovnih subjekata što navodimo u nastavku.

Ciljane skupine poslodavaca

  1. Poslodavci koji zapošljavaju manje od 10 radnika (mikro poduzetnici) iz sektora:
  • Prerađivačka industrija:

11.02 Proizvodnja vina od grožđa

11.03 Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina

11.05 Proizvodnja piva

13.9 Proizvodnja ostalog tekstila

15.1 Štavljenje i obrada kože; proizvodnja putnih i ručnih torba, sedlarskih i remenarskih proizvoda; dorada i bojenje krzna

16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala

17.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona

20.53 Proizvodnja eteričnih ulja

23.4 Proizvodnja ostalih proizvoda od porculana i keramike

23.7 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena

32.1 Proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda

32.4 Proizvodnja igara i igračaka

  • Trgovina:

47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Važno

  • Mjera se ne odnosi na:
  • poslovne subjekte, čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave, i na poslovne subjekte koje su ti poslovni subjekti osnovali
  • poslovne subjekte, u kojima Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave imaju vlasničke udjele više od 25%,  i na njihova trgovačka društva kćeri

 

  • Navedeno se primjenjuje od početka provedbe Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

uz izuzeće poslodavaca iz Sektora I: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, stavlja izuzeće tj. mogu se javiti tvrtke i sa više od 25% udjela države i JLRS-a

Navedeno možete vidjeti i na web stranici http://mjere.hr/ Izmjene – Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za lipanj – 18.06.2020.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag