Postupanja koje dovode do obveze povrata Potpora za očuvanje radnih mjesta

Izmjenama i dopunama kriterija za dobivanje Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom za svibanj 2020., utvrđene su isplate odnosno postupanja poslodavaca koja dovode do obveze vraćanja primljene potpore za taj mjesec.  Isti razlozi sadržani su i u kriterijima Potpora za lipanj, te za srpanj i kolovoz, a također i u kriterijima Potpore za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena. Pritom, razlika je u tome što se kod potpora za svibanj i lipanj te za srpanj i kolovoz ograničenja odnose samo na poslodavce koji su tražili potporu za 50 i više radnika, dok se kod potpore za skraćivanje radnog vremena ograničenja odnose na sve poslodavce koji su tražili tu potporu. Ista ograničenja odnose se i na sve poslodavce koji ostvaruju Potporu za ORM u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Dakle, poslodavci koji su tražili potporu  za očuvanje radnih mjesta za svibanj i lipanj te za srpanj i kolovoz za 50 i više radnika, kao i poslodavci koji ostvaruju potporu za skraćivanje radnog vremena ili potporu za zaštitne radionice i sl., biti će u obvezi vratiti iste ako od 29. svibnja pa do 31. prosinca 2021. godine:

  • isplate dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;
  • ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijele članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća;
  • dodijele pravo osobama iz toč. 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;
  • isplati osobama iz toč. 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;
  • steknu vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

Dakle, što se tiče konkretno isplata, ograničenje se odnosi prvenstveno na isplate dividendi ili udjela u dobiti, bonusa te nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa. Odnosno, iz navedenog proizlazi da se ograničenja ne odnose na mogućnost isplate neoporezivih primitaka,  pa tako ni nagrada za radne rezultate do 5.000,00 kn godišnje, prigodnih nagrada do 3.000,00 kn godišnje, jubilarnih nagrada i dr.

Napominjemo i da se navedena ograničenja ne odnose na one poslodavce koji su primili potpore za svibanj i/ili lipanj i/ili za srpanj i kolovoz, a imaju manje od 50 zaposlenih, što znači da isti mogu i nadalje isplaćivati dividende odnosno udjele u dobiti  i druge isplate bez obveze povrata potpore.  Također, obveza povrata se ne odnosi na potpore primljene za ožujak i travanj.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag