Od 1.11.2020. proširena primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo

U Nar. nov., br. 115/20 od 21.10.2020. objavljena je Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) – druge izmjene i dopune i Kolektivnoga ugovora o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) – treće izmjene i dopune.

Odluka stupa na snagu 1. studenoga 2020. i njome se primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo sa svim izmjenama i dopunama proširuje na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva, područje F Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/2007 i 72/2007).

Kolektivni ugovor i Prve izmjene

Kolektivni ugovor za graditeljstvo (u nastavku: Kolektivni ugovor) sklopljen je 25.9.2015. na neodređeno vrijeme (Nar. nov., br. 115/15).

Prve izmjene i dopune sklopljene su 20.2.2018. (Nar. nov., br. 26/18), nakon čega je ministar nadležan za rad dana 7.5.2018. donio Odluku o proširenju primjene zajedno s tim izmjenama i dopunama na sve poslodavce i radnike u RH u djelatnosti građevinarstva, područje F Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (Nar. nov., br. 58/2007). Ta odluka o proširenoj primjeni stupila je na snagu 7.6.2018. (Nar. nov., br. 49/18).

Druge i Treće izmjene Kolektivnog ugovora

Dana 7.7.2020. sklopljene su Druge izmjene i dopune Kolektivnog ugovora, kojima se plaća i uvjeti rada prilagođavaju uvjetima gospodarenja u graditeljstvu. Ciljevi ovih izmjena i dopuna bili su osigurati napredak graditeljstva putem povećanja plaća radnika, poboljšanja uvjeta rada, organizacije rada i produktivnosti, poticanja zapošljavanja i rada u graditeljstvu u RH, ali i proširenja primjene ovih izmjena i dopuna na cijeli sektor graditeljstva te kontinuirane kontrole primjene, naročito u dijelu isplata plaća radnicima i pravilne uplate doprinosa i poreza, suzbijanja sive ekonomije i rada na crno te nelojalne konkurencije. Uz ove izmjene i dopune, u istom broju Narodnih novina objavljen je i pročišćeni tekst Kolektivnog ugovora (Nar. nov., br. 93/20).

Dana 15.9.2020. sklopljene su i Treće izmjene i dopune Kolektivnog ugovora (Nar. nov., br. 104/20). Njima je izvršena intervencija u Tarifne stavove iz Priloga I. Kolektivnog ugovora na način da su iz grupe složenosti poslova X. brisani „član Uprave-direktor , obrtnik ( vlasnik)“. Radilo se o očitoj omašci prilikom sklapanja drugih izmjena i dopuna jer se Kolektivni ugovor niti ne odnosi na radnike s posebnim ovlastima čija se prava i obveze uređuju posebnim ugovorom. U smislu Kolektivnog ugovora radnici s posebnim ovlastima su radnici koji su kao rukovodeće osobe statutom, društvenim ugovorom, izjavom o osnivanju ili drugim pravilima poslodavca ovlašteni voditi poslove poslodavca i koji samostalno donose odluke o organizaciji rada i poslovanja poslodavca (čl. 5.).

Proširena primjena od 1.11.2020.

Radi lakšeg snalaženja u proširenoj primjeni i ostvarenju zajamčenih prava radnicima u djelatnosti građevinarstva poslodavci se mogu služiti Pročišćenim tekstom Kolektivnog ugovora objavljenim u Nar. nov., br. 93/20, te Tarifnim stavovima iz Priloga I. koji su objavljeni u Trećim izmjenama i dopunama objavljenim u Nar. nov., br. 104/20.

Navedeni Tarifni stavovi istovjetni su onima iz Drugih izmjena i dopuna samo što su u grupi složenosti poslova X. brisani „član Uprave-direktor , obrtnik ( vlasnik)“.

Podsjećamo da se prema čl. 9. st. 3. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14 – 98/19) u radnim odnosima uvijek primjenjuje za radnika najpovoljnije pravo u slučaju da je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ugovorom o radu, pravilnikom o radu, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, kolektivnim ugovorom ili zakonom.

Prema tome, ako poslodavac koji nije član stranaka Kolektivnog ugovora na temelju ugovora o radu radniku treba isplatiti ugovorenu plaću veću od one koja mu je zajamčena po Kolektivnom ugovoru, poslodavac će mu isplatiti ugovorenu plaću. Ali, ako bi obračun plaće kojeg bi radnik ostvario po tom ugovornom odnosu bio manji od plaće koja bi mu pripala po Kolektivnim ugovorom, poslodavac bi trebao platiti plaću po obračunu iz Kolektivnog ugovora.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag