U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/20 objavljen je članak "Obveze poslodavaca koji zapošljavaju dvadeset i više radnika". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Prava i obveze radnika i poslodavca za vrijeme radnog odnosa uređene su Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17, 98/19; u nastavku: ZR). Prema tim odredbama i poslodavac i radnik dužni su se pridržavati i prava i obveza koje se na njih odnose.

Posebne obveze su propisane za poslodavce koji zapošljavaju dvadeset i više radnika, a jedna od njih je donošenje i objava pravilnik o radu kojim se uređuju plaće, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika te mjere zaštite od diskriminacije i druga pitanja važna za radnike zaposlene kod poslodavca, ako ta pitanja nisu uređena kolektivnim ugovorom.

Radi zaštite privatnosti radnika prema čl. 29. ZR-a sobni podaci radnika se smiju prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo ako je to određeno ZR-om ili drugim zakonom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom. Poslodavac je obvezan pravilnikom o radu utvrditi koje će podatke prikupljati, obrađivati ili koristiti odnosno dostavljati trećim osobama i o tome je obavezan pribaviti suglasnost radničkog vijeća.

Prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo poslodavac ili osoba koju za to posebno opunomoći poslodavac te je poslodavac koji zapošljava dvadeset i više radnika obvezan imenovati osobu ovlaštenu nadzirati prikupljanje, obrađivanje, korištenje i dostavu trećim osobama osobnih podataka.

Pored toga, poslodavac koji zapošljava dvadeset i više radnika, je obvezan imenovati osobu koja je ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika, radniku izdati potvrdu o zaposlenju i vratiti mu isprave, omogućiti utemeljenje radničkog vijeća, omogućiti izbor povjerenika radnika i zaposliti osobu s invaliditetom.

Opširnije o obvezama poslodavca koji zapošljava dvadeset i više radnika pročitajte u našem tiskanom izdanju.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi: obveze poslodavca donošenje pravilnika o radu izdavanje potvrde o zaposlenju

Natrag