Obračunski način podmirenja PDV-a pri uvozu – do 31.12.2020.

Narodnim novinama, br. 103/20 objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, kojim je produljen rok primjene obračunskog podmirenja PDV-a pri uvozu do 31.12.2020. Naime, prema odredbama čl. 107.a Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 115/16 -  42/20) te novog čl. 71.v Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 45/19 – 103/20), za uvoz dobara obavljen od 9. travnja 2020. do 20. lipnja 2020. bio je omogućen obračunski način podmirenja PDV-a obračunatog pri uvozu dobara iz trećih zemalja. Razdoblje za obračunski način podmirenja PDV-a pri uvozu izmjenama čl. 71. v Pravilnika o provedbi OPZ-a produženo je do 20. rujna 2020. Posljednjim je izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi OPZ-a propisano da za uvoz dobara obavljen do uključivo 31. prosinca 2020. smatra se da je porez na dodanu vrijednost pri uvozu plaćen, ako ga porezni obveznik upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost prema posebnom propisu iskaže kao obvezu u prijavi poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV).

Za uvoz dobara obavljen do 31. prosinca 2020. smatra se da je PDV pri uvozu plaćen, ako ga porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a iskaže kao obvezu u Prijavi poreza na dodanu vrijednost (PDV obrascu).

Ukoliko primjenjuje obračunski način podmirenja PDV-a pri uvozu, porezni obveznik iskazuje obračunani PDV pri uvozu kao obvezu u PDV obrascu pod red. br. II.15. Obračunani PDV pri uvozu te istovremeno iskazuje pretporez pri uvozu pod red. br. III.14. Pretporez pri uvozu.

Mogućnost plaćanja uvoznog PDV-a iskazivanjem obveze u prijavi PDV-a mogu koristiti samo oni uvoznici/porezni obveznici koji su upisani u registar obveznika PDV-a i koji zatraže tu pogodnost kod nadležne carinarnice tako da na odgovarajući način popune carinsku deklaraciju.

Napominjemo kako uporaba obračunskog PDV-a nije obvezna.

 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag