Obavijest HZZO-a od 30.3.2020.

E-potvrda: HZZO omogućio propisivanje ortopedskih pomagala elektronskim putem

HZZO je omogućio da se ortopedska i druga pomagala serijskog načina proizvodnje, a koja propisuje izabrani doktor, ako to listama pomagala nije drugačije utvrđeno, propisuju elektroničkim putem kao E-potvrda. Time se značajno pojednostavio postupak i način ostvarivanja prava na pomagala.    

Na Osnovnu listu pomagala HZZO-a stavljena su nova istovrsna pomagala iz skupina obloga za rane, pomagala za kretanje i drugih pomagala te nova generacija pomagala iz skupine pomagala za disanje.

Za pomagala s Osnovne liste senzor i odašiljač za kontinuirano mjerenje glukoze, proširena je indikacija za primjenu na način da je ukinuto dobno ograničenje te pravo na iste mogu ostvariti osigurane osobe svih dobnih skupina sukladno predmetnoj indikaciji.

Na Dodatnu listu pomagala HZZO-a stavljena su nova pomagala iz skupina obloga za rane i pomagala za urogenitalni sustav.

Stavljanjem novih pomagala na liste te uvođenjem E-potvrde omogućena je veća dostupnost pomagala odnosno dodatno je unapređena kvaliteta i suvremenost opskrbe istima za osigurane osobe HZZO-a. 

Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Nar. nov. br. 40/20 od 2.4.2020. na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_40_849.html

Natrag