Nove potpore – skraćivanje radnog vremena uz posebno iskazivanje u JOPPD i potpora mikropoduzetnicima za srpanj

Nakon potpora za očuvanje radnih mjesta u iznosu od 3.250,00/4.000,00 kn, HZZ je prihvatio i objavio novu mjeru za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena.

I za dobivanje ove potpore potrebno je zadovoljiti određene uvjete - pad prometa u mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec protekle godine uz zadovoljenje jednog od razloga navedenih u potpori (pad narudžbi, nemogućnost ugovaranja novih poslova i dr.).

Mjere su predviđene za poslodavce koji zapošljavaju od 10 i više radnika, a dodjeljuje se visini od najviše 2.000,00 kn mjesečno neto po radniku, i to od 1.6. do 31.12.2020.

Zahtjev se predaje isključivo putem on line aplikacije, a može se podnijeti počevši od 1. srpnja 2020. nadalje.

Navedena potpora se iskazuje u posebnom retku istog Obrasca JOPPD u kojem se iskazuje mjesečna plaća radnika, sukladno dopunjenom st. 12. čl. 77. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 74/20).

Osim navedene potpore, HZZ je usvojio i potporu za očuvanje radnih mjesta pogođenima COVID-19 za srpanj 2020., za mikro poduzetnike (ako zapošljavaju do 10 radnika), u iznosu od 2.000,00 kn po radniku koji radi u punom radnom vremenu/razmjerno prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu. Da bi mogli ostvariti navedenu potporu moraju dokazati da su u lipnju 2020. imali pad prihoda za najmanje 50% u odnosu na lipanj 2019. (ako posluju kraće od 12 mjeseci – dokaz o padu za najmanje 50% u lipnju 2020. u odnosu na veljaču 2020.).

O navedenom, kao i ostalim kriterijima za ostvarivanje novih potpora, možete se detaljnije informirati na našem webinaru NOVE MJERE - skraćivanje radnog vremena od 1.6. do 31.12., potpora mikropoduzetnicima za srpanj 2020. i izmjene Pravilnika o porezu na dohodak, koji će se održati 8.7.2020. (srijeda) s početkom u 10 sati.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag