U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 8/20 objavljen je članak "Nove mjere za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena i potpora mikropoduzetnicima". Autor članka je Dinko Lukač.

Stanje u gospodarstvu uvjetovano bolešću COVID-19 nastoji se popraviti odobravanjem potpora od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) poslodavcima, a s ciljem zadržavanja radnih mjesta radnika i opstanka tvrtki u kojima ti radnici rade. Upravno vijeće HZZ-a donijelo je dvije nove mjere, jednu koja se odnosi na skraćivanje radnog vremena kod poslodavaca koji zapošljavaju 10 i više radnika s rokom trajanja od 1.6. do 31.12.2020. te drugu koja se odnosi na potporu mikropoduzetnicima koji zapošljavaju 9 i manje radnika s početkom primjene za mjesec srpanj 2020.

Radno vrijeme radnika poslodavac može skratiti od 10% do 50%, s tim da od navedenog skraćenja ovisi i iznos potpore. Iznos potpore za skraćeno radno vrijeme od 50% je najviše do 2.000,00 kn mjesečno neto po radniku. Vrijednost iznosa neto naknade sata skraćenog radnog vremena računa se na dva načina. Prvi način je da se 4.000,00 kn dijeli s mjesečnim fondom sati za puno radno vrijeme (bez blagdana) za mjesec za koji je tražena potpora i množi brojem sati za koje se daje potpora, a drugi način je da se u izračun uzima iznos ugovorene ili propisane neto plaće koji je niži od 4.000,00 kn, npr. 3.250,00 : 160 = 20,31 kn za lipanj 2020. O isplati plaće i potpore radniku poslodavac izvještava u dva retka, u prvom retku iskazuje se isplata plaće, a u drugom retku iskazuje se isplata potpore koristeći u polju 6.1. šifru 0000 te u polju 6.2. šifru 0013 na stranici B Obrasca JOPPD.

Mikropoduzetniku koji zapošljava 9 i manje radnika odobrava se potpora za srpanj 2020. u iznosu od 2.000,00 kn po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno u srazmjernom dijelu po radniku prema broju sati u nepunom radnom vremenu. O isplaćenoj plaći i potpori izvještava se u jednom retku.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Natrag