Budući su izmijenjeni uvjeti za ostvarivanje potpore za očuvanje radnih mjesta (COVID-19) za lipanj, a krajnji rok za predaju zahtjeva je 30. lipanj, članak koji obrađuje navedenu temu možete pogledati na sljedećoj poveznici:

Potpore za očuvanje radnih mjesta (COVID-19) za lipanj 2020.

Natrag