U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 8/20 objavljen je članak "Nepuno radno vrijeme i iznos plaće". Autor članka je Dinko Lukač.

Poslodavac može sklopiti ugovor o radu s radnikom koji će raditi u nepunom radnom vremenu tj. radnom vremenu koje je kraće od punog radnog vremena od 40 sati tjedno. Predmetni ugovor o radu sklapa se u pisanom obliku, a isti mora sadržavati i podatak o trajanju redovitog radnog dana ili tjedna, osnovnoj plaći i razdobljima isplate kako je propisano čl. 15. Zakona o radu. Ovisno o okolnostima konkretnog slučaja iznos plaće radnika može se utvrditi ili ugovorom o radu ili pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom. Ako poslodavac npr. u ugovoru o radu plaću radniku za rad u nepunom radnom vremenu ne odredi drugačije, tada isti tu plaću treba utvrditi i isplatiti razmjerno ugovorenom radnom vremenu. Dakle, iznos plaće za nepuno radno vrijeme se utvrđuje od iznosa plaće za puno radno vrijeme razmjerno ostvarenim satima rada radnika u mjesecu.

U članku se piše o radu u nepunom radnom vremenu, dopunskom radu uz pisanu suglasnost poslodavca, obračunu plaće radnika koji radi u nepunom radnom vremenu, korištenju osobnog odbitka kod dva poslodavca, ostvarivanju prava iz radnog odnosa, isplati neoporezivih primitaka te načinu izvješćivanja u Obrascu JOPPD.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Natrag