MRMS o mogućnostima zapošljavanja stranaca koji su istodobno zaposleni u drugoj državi

Mišljenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava

Klasa: 110-01/20-01/01

Urbroj: 524-03-01-01/1-20-2

8. siječnja 2020.

 

Poštovani,

Povodom Vašeg podneska kojim ste postavili upit o mogućnosti rada u nepunom radnom vremenu ili u tzv. „dopunskom radu” u Republici Hrvatskoj, radnika hrvatskog državljanina istovremeno zaposlenog u punom radnom vremenu kod poslodavca u Bosni i Hercegovini, upućujemo Vam slijedeći odgovor.

Fizička osoba koja nije sklopila ugovor o radu na temelju Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17 i 98/19), kao općeg propisa Republike Hrvatske, bilo s jednim ili više poslodavaca, tako da ukupno radno vrijeme iznosi četrdeset sati tjedno, ne može na zakonit način sklopiti ugovor o radu sukladno članku 61. stavku 3. niti sukladno članku 62. stavku 3. Zakona o radu, odnosno ne može u tzv. „dopunskom radu” raditi do osam sati tjedno, odnosno do sto osamdeset sati godišnje.

Radnik u smislu članka 4. Zakona o radu, može sklopiti ugovor o radu pod uvjetima propisanima Zakonom o radu, na puno ili nepuno radno vrijeme.

Zaključno napominjemo da prilikom zapošljavanja radnika, uzimajući u obzir određene elemente njegova građanskog statusa (npr. državljanin, osiguranik, rezident i sl.), valja posebno voditi računa o propisima i međunarodnim ugovorima koji ureduju sustav obveznih osiguranja, kao i o propisima koji ureduju oporezivanje dohotka.

Natrag