Kraći rokovi podnošenja JOPPD-a za neke neoporezive primitke

Prema izmijenjenim odredbama čl. 79. st. 6. Pravilnika o porezu na dohodak, na snazi od 3.1.2020., skraćen je rok podnošenja JOPPD obrasca za neke neoporezive primitke.

Novi rok podnošenja JOPPD obrasca, na dan isplate ili najkasnije sljedeći radni dan nakon isplate, propisan je za sljedeće neoporezive primitke:

Dostava podataka o navedenim neoporezivim primicima putem JOPPD obrasca na dan isplate ili najkasnije sljedeći radni dan osigurava Poreznoj upravi ažurne podatke o neoporezivim primicima radnika. Od 1.1.2020. radnici više nemaju obvezu dostavljanja izjava o primljenim neoporezivim primicima u slučaju kada rade kod dva ili više poslodavaca istovremeno ili je u toku poreznog razdoblja kod bivšeg poslodavca ostvario isplatu tih primitaka, s obzirom da je poslodavcima omogućen uvid u ostvarene neoporezive primitke radnika putem sustava ePorezna.

Za ostale neoporezive primitke isplatitelji i nadalje imaju obvezu podnošenja JOPPD obrasca najkasnije do 15. dana u mjesecu za isplate u prošlom mjesecu, osim za troškove prehrane radnika na temelju vjerodostojne dokumentacije i troškove smještaja radnika na temelju vjerodostojne dokumentacije kada se JOPPD predaje do 15. dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su pružene usluge, neovisno o datumu plaćanja.  

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag