U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 8/20 objavljen je članak " Kamate – pravni, porezni i računovodstveni aspekt". Autori članka su Vedran Jelinović i Domagoj Zaloker.

Stope zateznih i ugovornih kamata u određenom razdoblju izračunavaju se na temelju Prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima (u nastavku: prosječna kamatna stopa) za prethodno referentno razdoblje. Uz prikaz stopa primjenjivih u razdoblju 1.7.-31.12.2020. u ovome članku pišemo o čestim pitanjima u praksi s pravnog, poreznog i računovodstvenog gledišta. U članku, između ostaloga, možete pročitati o stopama zateznih i ugovornih kamata te formulama za njihov izračun, rokovima plaćanja i računanju rokova ispunjenja, zastari kamata, računovodstvenom evidentiranju i financijskom izvještavanju kamata, kao i njihovom oporezivanju po svim vrstama poreza.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Natrag